วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

25/1/53

มาถึงโรงเรียนพาเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติสอน ป.4/5 4/6 สอนพิเศษห้องครูเอ๋ ช่วยครูกิจจาทำงาน

24/1/53

ไปช่วยค่ายวิทยาศาสตร์

23/1/53

มาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน

22/1/53

มาถึงโรงเรียนพาเด็กมาเข้าแถว ทำงานที่ค้างอยู่ ช่วยครูพี่เลี้ยงสอน ช่วยดูแลเด็กห้องครูชำนาญสอนการบ้าน และสวดมนต์ ดูแลเด็กห้องครูเอ๋ ช่วยงานจัดมวย

21/1/53

มาถึงโรงเรียนพาเด็กมาเคารพธงชาติสอนช่วยครูพี่เลี้ยง สอนการงาน ทำกระเป๋าจากกล่องนม ช่วยงานครูชำนาญ

20/1/53

มาถึงโรงเรียนดูแลเด็กเคารพธงชาติ สอน4/7 แทนครูพี่เลี้ยง สอน4/8 4/6 4/5 สอนพิเศษ ช้อมดนตรีเลี้ยงผีเสื้อ ประชุมหน่วยทำความสะอาดห้อง

19/1/53

มาถึงโรงเรียนเคารพธงชาติ ปริ้นงานให้ครูกิจจา สอนช่วยครูพี่เลี้ยง สอนแทนครูสมพร